नेपालमा पहिचानको डिजिटाइजेसनः प्रयत्न, अनुभव र प्रभाव

नेपालमा पहिचानको डिजिटाइजेसनः प्रयत्न, अनुभव र प्रभाव

बायोमेट्रिक डिजिटल पहिचान प्रणालीहरूलाई राष्ट्रिय सरकारहरू, बहुपक्षीय विकास नियोगहरू, र निजी क्षेत्रहरूले मानिसहरूको आधारभूत पहिचानपत्रबिना कानूनी पहिचान, समावेशी विकास, र आर्थिक वृद्धिको विश्वव्यापी समाधानको रुपमा प्रबर्द्धन गर्ने गरेका छन्। यो पाइलट अध्ययनले नेपालको...
नेपालमा अनलाइन हिंसासंग सान्दर्भिक कानुनहरुको अध्ययन

नेपालमा अनलाइन हिंसासंग सान्दर्भिक कानुनहरुको अध्ययन

इन्टरनेट र प्रविधिले मानिसहरुको व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा विभिन्न अवसरहरु प्रदान गरेको छ । तथापि यिनीहरुको बनावट महिला र सिमान्तिकृत समुदाय विरुद्ध को संरचनागत हिँसालाई अनलाइन माध्ययममा सक्रिय बनाउने किसिमको पनि रहने गर्दछ। यसका विभिन्न उदाहरणहरु व्याप्त छन् ।  ...
Mapping Laws Relevant to Online Violence in Nepal

Mapping Laws Relevant to Online Violence in Nepal

The Internet and technology have provided people with various opportunities in their personal and public spaces. However there are also many instances of their design having enabled structural violence against women and marginalized communities online. Laws and...
इन्टरनेटको अनुभव गरिरहेका पहिचानहरु – नेपाल सर्भेक्षण प्रतिवेदन

इन्टरनेटको अनुभव गरिरहेका पहिचानहरु – नेपाल सर्भेक्षण प्रतिवेदन

इन्टरनेटको अनुभव गरिरहेका पहिचानहरु – नेपाल सर्भेक्षण प्रतिवेदले विभिन्न पहिचान भएका व्यक्तिहरुको इन्टरनेट प्रग्योगको बारेमा समस्टिगत रूपमा हेर्छ। यसै क्रममा हामीले यस सर्भेक्षणबाट हामीले पहुँच र प्रयोग, स्वायत्तता र अभिव्यक्ति र अनलाइनमा हुने हिंसाका अनुभवलाई...