इन्टरनेटको अनुभव गरिरहेका पहिचानहरु – नेपाल सर्भेक्षण प्रतिवेदन

इन्टरनेटको अनुभव गरिरहेका पहिचानहरु - नेपाल सर्भेक्षण प्रतिवेदले विभिन्न पहिचान भएका व्यक्तिहरुको इन्टरनेट प्रग्योगको बारेमा समस्टिगत रूपमा हेर्छ। यसै क्रममा हामीले यस सर्भेक्षणबाट हामीले पहुँच र प्रयोग, स्वायत्तता र अभिव्यक्ति र अनलाइनमा हुने हिंसाका...

read more

Identities Experiencing Internet: Nepal Survey Report

“Identities Experiencing on the Internet: A Survey Report” provides a holistic glance to the diverse identities experiencing the internet and technology in Nepal. While doing so, we explore various themes in the report from a feminist perspective - access...

read more

पहुँचभन्दा पर: अपाङ्गता भएका महिला र क्वेयर व्यक्तिहरुको अनलाइन स्व- अभिव्यक्ति र यौनिकताको अन्वेषण

पहुँचभन्दा पर हाम्रो गुणात्मक (क्वालिटेटिभ) अध्ययन हो जसले अपाङ्गता भएका महिला तथा केव्यर व्यक्तिहरुले आफ्नो यौनिकता अभिव्यक्त गर्ने एउटा थलोको रूपमा इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् र त्येस्मा एकखालको गहन बुझाई उपलब्ध गराएको छ। यो अध्ययनले विभेद र...

read more

ABOUT

Established in 2017, Body & Data works to enhance understanding and access to information on digital rights among women, queer people and minority groups where they are able to exercise their rights in a safe and just digital space. We work towards the vision of accessible, safe and just digital space for all, through cross movement building, facilitation for access to information, knowledge building and dissemination on digital rights in the context of Nepal.

CONTACT US

Sundarbasti - 6,Suryabinayak Municipality,Bhaktapur

communication@bodyanddata.org

+977 9808580398, +977 9844296157

Follow Us

ABOUT

Established in 2017, Body & Data works to enhance understanding and access to information on digital rights among women, queer people and minority groups where they are able to exercise their rights in a safe and just digital space. We work towards the vision of accessible, safe and just digital space for all, through cross movement building, facilitation for access to information, knowledge building and dissemination on digital rights in the context of Nepal

Categories

Contact Us

Sundarbasti - 6,Suryabinayak Municipality,Bhaktapur

communication@bodyanddata.org

+977 9808580398, +977 9844296157

Follow Us

Body & Data is hosted by Vision for Change