research

नेपालमा पहिचानको डिजिटाइजेसनः प्रयत्न, अनुभव र प्रभाव

नेपालमा पहिचानको डिजिटाइजेसनः प्रयत्न, अनुभव र प्रभाव

बायोमेट्रिक डिजिटल पहिचान प्रणालीहरूलाई राष्ट्रिय सरकारहरू, बहुपक्षीय विकास नियोगहरू, र निजी क्षेत्रहरूले मानिसहरूको आधारभूत पहिचानपत्रबिना कानूनी पहिचान, समावेशी विकास, र आर्थिक वृद्धिको विश्वव्यापी समाधानको रुपमा प्रबर्द्धन गर्ने गरेका छन्। यो पाइलट अध्ययनले नेपालको...

read more
नेपालमा अनलाइन हिंसासंग सान्दर्भिक कानुनहरुको अध्ययन

नेपालमा अनलाइन हिंसासंग सान्दर्भिक कानुनहरुको अध्ययन

इन्टरनेट र प्रविधिले मानिसहरुको व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा विभिन्न अवसरहरु प्रदान गरेको छ । तथापि यिनीहरुको बनावट महिला र सिमान्तिकृत समुदाय विरुद्ध को संरचनागत हिँसालाई अनलाइन माध्ययममा सक्रिय बनाउने किसिमको पनि रहने गर्दछ। यसका विभिन्न उदाहरणहरु व्याप्त छन् ।  ...

read more
Mapping Laws Relevant to Online Violence in Nepal

Mapping Laws Relevant to Online Violence in Nepal

The Internet and technology have provided people with various opportunities in their personal and public spaces. However there are also many instances of their design having enabled structural violence against women and marginalized communities online. Laws and...

read more
इन्टरनेटको अनुभव गरिरहेका पहिचानहरु – नेपाल सर्भेक्षण प्रतिवेदन

इन्टरनेटको अनुभव गरिरहेका पहिचानहरु – नेपाल सर्भेक्षण प्रतिवेदन

इन्टरनेटको अनुभव गरिरहेका पहिचानहरु - नेपाल सर्भेक्षण प्रतिवेदले विभिन्न पहिचान भएका व्यक्तिहरुको इन्टरनेट प्रग्योगको बारेमा समस्टिगत रूपमा हेर्छ। यसै क्रममा हामीले यस सर्भेक्षणबाट हामीले पहुँच र प्रयोग, स्वायत्तता र अभिव्यक्ति र अनलाइनमा हुने हिंसाका अनुभवलाई...

read more
Identities Experiencing Internet: Nepal Survey Report

Identities Experiencing Internet: Nepal Survey Report

“Identities Experiencing on the Internet: A Survey Report” provides a holistic glance to the diverse identities experiencing the internet and technology in Nepal. While doing so, we explore various themes in the report from a feminist perspective - access and usage,...

read more
पहुँचभन्दा पर: अपाङ्गता भएका महिला र क्वेयर व्यक्तिहरुको अनलाइन स्व- अभिव्यक्ति र यौनिकताको अन्वेषण

पहुँचभन्दा पर: अपाङ्गता भएका महिला र क्वेयर व्यक्तिहरुको अनलाइन स्व- अभिव्यक्ति र यौनिकताको अन्वेषण

पहुँचभन्दा पर हाम्रो गुणात्मक (क्वालिटेटिभ) अध्ययन हो जसले अपाङ्गता भएका महिला तथा केव्यर व्यक्तिहरुले आफ्नो यौनिकता अभिव्यक्त गर्ने एउटा थलोको रूपमा इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् र त्येस्मा एकखालको गहन बुझाई उपलब्ध गराएको छ। यो अध्ययनले विभेद र सीमान्तीकरणको...

read more