Quarterly Media Monitoring Report (July – Sept 2023)

Quarterly Media Monitoring Report (July – Sept 2023)

गोपनीयता र डाटाको गोपनीयताको गफ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिमार्फत नेपालमा नियन्त्रित इन्टरनेटको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । साइबर सुरक्षाको कानूनी र संरचनागत आधार तय गर्न यो नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएता पनि सरकारले मस्यौदामा समावेश नभएको,...
Letter to Journalist

Letter to Journalist

Written by Saru   Date: 18th October, 2023 To, The Journalist, Who stole my story Nepal Subject: Reminder to be accountable Dear Friend, I hope you are doing well. I love reading your writings, I still follow your news stories and I am so glad and happy for the...