ब्लगहरु

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

BLOGS

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

बडी एण्ड डाटा सन् २०१७ मा स्थापना भएको डिजिटल अधिकारमा काम गर्ने संस्था हो । हामीले महिला, क्वेयर व्यक्तिहरु र सीमान्तकृत समुदायको डिजिटल अधिकारको बुझाई र पहुँचका लागि काम गर्छौं, जहाँ उहाहरुले सुरक्षित र न्यायपूर्ण डिजिटल स्पेशमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । हामी नेपाली परिवेशमा क्रस मुभमेन्ट बिल्डिङ, सूचनासम्म पहुँचको सुविधा, ज्ञाननिर्माण तथा डिजिटल अधिकारका प्रसारका माध्यमबाट सबैका लागि पहुचयुक्त, सुरक्षित र न्यायसंगत डिजिटल स्थानका सुनिश्चिततका लागि काम गर्छौँ ।

हाम्रा कार्यक्रमहरु

ज्ञान उत्पादन

 हामी अनुसन्धानका साथै कानून तथा नीतिको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्छौँ र नेपालमा डिजिटल अधिकार र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिका  जीवन्त अनुभव र तिनका प्रभाव’bout अन्वेषण गर्छौँ ।

क्षमता निर्माण

हामीले डिजिटल अधिकार’bout छलफल गर्न र डिजिटल स्पेसमा महिला तथा क्वेयर समुदायका व्यक्तिको कथा अगाडि ल्याउनुका साथै सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, उपकरण, सुझाव र रणनीतिलाई बढावा दिने कार्यशालाहरु आयोजना गर्छौँ ।

वकालत तथा अभियान

हामीले विभिन्न अफलाईन तथा अनलाइन अभियानमार्फत सार्वजनिक वकालत गर्छौँ र डिजिटल अधिकार स्पेस र फेमिनिस्ट स्पेसहरुको अन्तरसम्बन्धमा काम गर्छौं।