फेमिनिस्ट टेक एक्सचेन्ज मधेश: इन्टरनेटका अनुभव

फेमिनिस्ट टेक एक्सचेन्ज मधेश: इन्टरनेटका अनुभव

मधेशका महिला, क्वेयर व्यक्तिहरू र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूसँग फेमिनिस्ट टेक एक्सचेन्जमा संगै काम गर्दा हामीलाई डिजिटल अधिकार र डिजिटल उपस्थितिको ’boutमा कुराकानी बुझ्न, सन्दर्भबद्ध गर्न र मुद्दालाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्‍यो। हामीले कार्यशालाका पांचजना...